Prawo administracyjne

  • obsługa przedsiębiorców w zakresie prawa administracyjnego,
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przez sądami administracyjnymi i organami administracji,
  • odwołania od decyzji administracyjnych,
  • uzyskiwanie zezwoleń, koncesji itp.,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego.