Wynagrodzenie

Kancelaria ustala wynagrodzenie w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem. Aby określić wysokość wynagrodzenia musimy poznać sprawę i  poziom jej skomplikowania. Kancelaria uwzględnia także podział wynagrodzenia na tzw. opłatę wstępną oraz wynagrodzenie uzależnione od "efektu".