Opłaty półkowe

Kancelaria z powodzeniem występuję przeciwko sieciom handlowym z pozwami dotyczącymi zwrotu ukrytych opłat handlowych, zwanych "opłatami półkowymi". Dysponujemy w tym zakresie aktualnym orzecznictwem i doświadczeniem zdobytym również od strony prawnika reprezentującego sieć handlową. Ocena umowy dostawcy z siecią handlową pod kątem możliwości wszczęcia postępowania w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji i egzekwowania roszczeń z tego wynikających odbywa się bezpłatnie, o ile sprawa zostanie następnie Kancelarii zlecona.