Prawo cywilne

  • dochodzenie odszkodowań,
  • sporządzanie i opiniowanie umów,
  • dochodzenie należności,
  • sprawy wieczystoksięgowe,
  • kompleksowe doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego.
  • reprezentacja wierzycieli i dłużników, także w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.
  • prawo spadkowe